OYUNLAR
image01
Modern insan bu dünyanın bir yaratığıdır. Yeryüzünde kendini evinde hisseder. Hayatı, içinde gezinebileceği ve alacağı şeyleri isteğine göre seçmede özgür bir "pazar" yeri gibi görür. Bu insan, insanlık tarihinin aşağı doğru olan akışını pasif bir şekilde takip etmiştir, bunu yaparken kendi kaderini yarattığını iddia ederek gururlanmıştır. Ancak, insan olarak hâlâ Kutsal'a ve Ebedi olana bir özlem vardır. Böylece psikolojik garipliklerden uyuşturucuyla içiçe mistisizme kadar binbir yolla (ideolojiler, taraftarlıklar...) bu özleme cevap vermeye çalışır. Doğal çevrenin tahribi ve yaşamak zorunda bırakıldığı kent ortamı gibi şeylerin oluışturduğu, kendi yarattığı hapishaneyle, bu insanın sesi boğulmuştur. Olası Katil, bu modern dünyanın ürünlerini anlatmaktadır sadece.